> > >      A K T U A L N O Ś C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T

Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 28.12.2007r.

Inicjatywę założenia organizacji podjęli 26.11.2007r. muzycy, dziennikarze muzyczni oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się muzyką.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej muzycznie,
popularyzacja czynnego uprawiania muzyki oraz propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień.


Organ sprawujący nadzór - Prezydent Miasta Lublina.

>>> Deklaracja członkowska (dokument Word)

 Z A R Z Ą D 

Mieczysław JureckiGrzegorz KabasaWojciech Wytrążek
prezesv-ce prezesv-ce prezes


 K O M I S J A    R E W I Z Y J N A 

Agnieszka MałyskaKrzysztof ŚwiątkowskiArtur Borkowski


 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"