2011
 
STYCZEŃ
>LUTY<
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

LUTY 2011

  Diamenty Lublina 2011

||  WPIS: 22.02.2011

Stowarzyszenie "Solo Życia", Kurier Lubelski, Telewizja Lublin, Internetowa Telewizja Lublin i Radio Lublin rozpoczynają kolejną edycję konkursu "Diamenty Lublina"


     Konkurs pod honorowym patronatem Piotra Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Miasta ma za zadanie promocję młodych mieszkańców naszego miasta. Będą oni mieli szansę na prezentację swoich uzdolnień muzycznych. "Diamenty Lublina" adresowane są do uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dotyczą zarówno solistów jak i zespołów. Konkurs polega na wykonaniu polskiej piosenki.

A oto warunki uczestnictwa w konkursie "Diamenty Lublina":

     Od 1.03 do 31.03 na adres Radia Lublin lub Kuriera Lubelskiego należy dostarczyć na płycie CD lub kasecie magnetofonowej własne nagranie dowolnej polskiej piosenki z akompaniamentem lub bez (pod uwagę będzie brana zawartość muzyczna a nie jakość techniczna nagrania). Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji "Diamentów Lublina" spełniający pozostałe wymagania konkursowe mogą wziąć udział w tegorocznej edycji pod warunkiem zgłoszenia piosenki innej niż wykonana przez nich na płycie "Diamenty Lublina 2010".

     5.04 opublikowany zostanie werdykt komisji konkursowej, która zakwalifikuje wykonawców do przesłuchań "na żywo".

     8.04 w studiu Radia Lublin odbędą się przesłuchania "na żywo".
     Komisja konkursowa wybierze 16 najlepszych wykonań, które zakwalifikują się do nagrania płytowego. W przypadku braku akompaniamentu lub pojawienia się zastrzeżeń co do jego jakości, stworzony zostanie nowy akompaniament przez Mieczysława Jureckiego.

     W terminach uzgodnionych z wykonawcami odbędą się profesjonalne nagrania piosenek, powstaną także promocyjne materiały prasowe, radiowe i telewizyjne z udziałem finalistów konkursu.

     Po zakończeniu nagrań zwycięskie wykonania trafią na płytę, która dołączona zostanie jako bezpłatny dodatek do jednego z wrześniowych wydań "Kuriera Lubelskiego". Płyta ponadto będzie emitowana na antenach programów radiowych, a także stanie się materiałem promującym Lublin i jego wybitnie uzdolnioną młodzież.

     Zwieńczeniem całości przedsięwzięcia będzie koncert z udziałem wszystkich nagrodzonych wykonawców.  Czytelnicy "Kuriera Lubelskiego" wypełniając specjalne kupony, będą mogli głosować na wykonawcę, który podczas koncertu finałowego otrzyma nagrodę specjalną "Super Diament", ufundowaną przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-muzycznych SAWP.
Nad całością projektu czuwać będzie profesjonalny muzyk Mieczysław Jurecki.

  Z prasowego archiwum

||  WPIS: 02.02.2011

   

 


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Gałczyńska