2012
 
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
>KWIECIEŃ<
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ 2012

  Konkurs Solo Życia - zaczynamy!

||  WPIS: 28.04.2012


01.05.2012 r. rozpoczynamy część konkursową ósmej edycji festiwalu "Solo Życia"!

Konkurs "Solo Życia" polega na tym, aby z akompaniamentem nagranego przez Mietka Jureckiego podkładu muzycznego, zagrać na dowolnym instrumencie (!) wymyśloną przez siebie lub zaimprowizowaną partię solową.

Jak co roku przewidziano cenne nagrody muzyczne i finansowe ufundowane przez Stowarzyszenia Twórcze i dystrybutorów sprzętu muzycznego.


Do udziału w konkursie zapraszamy osoby które nie przekroczyły trzydziestego roku życia.

   P O D K Ł A D   K O N K U R S O W Y

Podkład muzyczny dostępny jest również na stronach internetowych patronów medialnych festiwalu.

Po ściągnięciu podkładu należy dograć do niego własne solo i wysłać płytę CD audio lub kasetę magnetofonową do dnia 30 czerwca 2012 włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Polskie Radio Lublin
ul. Obrońców Pokoju 2,
20-030 Lublin
z dopiskiem "Solo Życia"


A oto uproszczony zapis przebiegu akordów w podkładzie konkursowym:

C D / em D / G C / G /
C D / em D / G C / G /
am D / C H / em D / em /
am D / C H / em D / em /
G F / C F / D am / C D /
G F / C F / D am / C D /
em / em D / em / em /

Przebieg akordów powtarza się dwukrotnie.
Wykonawcy wybranych przez jury solówek zostaną zaproszeni do wykonania swoich partii "na żywo" podczas wielkiego koncertu finałowego "Solo Życia".
Finał konkursu oraz ogłoszenie werdyktu jury odbędzie się 1.09.2012 r. w Lublinie.

Życzę powodzenia!
Mietek Jurecki

P.S. Więcej informacji niebawem

  Zapraszamy!

||  WPIS: 19.04.2012
Z okazji Dnia Książki i Prawa Autorskiego, 23 kwietnia br. (poniedziałek), w siedzibie ZAiKS-u w Lublinie przy ul. Czechowskiej 10 lok. 37 zorganizowany zostanie
Dzień Otwarty ZAiKS.
Tego dnia od godz. 12.00 do 20.00 udzielane będą informacje o możliwościach przystąpienia i ochrony twórczości w ZAiKS-ie, warunkach licencjonowania, prawie autorskim itp.
Zapraszamy więc autorów, użytkowników, internautów, studentów i wszystkich zainteresowanych prawem autorskim. Na Wasze pytania odpowiadać będą pracownicy ZAiKS-u oraz Mietek Jurecki.

  Wielkanoc

||  WPIS: 08.04.2012P l a n y   n a   n a j b l i ż s z ą   p r z y s z ł o ś ć :

 10.04.2012 - rozpocznie się konkurs "Diamenty Lublina 2012"

Stowarzyszenie "Solo Życia", Kurier Lubelski, Telewizja Lublin, Internetowa Telewizja Lublin i Radio Lublin rozpoczynają kolejną edycję konkursu "Diamenty Lublina". Konkurs pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta p. Piotra Kowalczyka, ma za zadanie promocję uzdolnionych muzycznie uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Konkurs dotyczy zarówno solistów jak i zespołów i polega na wykonaniu polskiej piosenki.

A oto warunki uczestnictwa w konkursie "Diamenty Lublina":

Od 10.04 do 10.05.2012 na adres Radia Lublin lub Kuriera Lubelskiego należy dostarczyć na płycie CD lub kasecie magnetofonowej własne nagranie dowolnej polskiej piosenki z akompaniamentem lub bez (pod uwagę będzie brana zawartość muzyczna a nie jakość techniczna nagrania). Zwycięzcy poprzednich edycji "Diamentów Lublina" spełniający pozostałe wymagania konkursowe mogą wziąć udział w w tegorocznym konkursie pod warunkiem zgłoszenia piosenki innej niż wykonana przez nich w poprzednich edycjach "Diamentów Lublina".
14.05.2012 opublikowany zostanie werdykt komisji konkursowej, która zakwalifikuje wykonawców do przesłuchań "na żywo".
18.05.2012 w studiu Radia Lublin odbędą się przesłuchania "na żywo".
Następnie komisja konkursowa wybierze 16 najlepszych wykonań, które zakwalifikują się do nagrania płytowego. Po nagraniu nowych podkładów muzycznych dla zwycięskich piosenek, w terminach uzgodnionych z wykonawcami odbędą się profesjonalne nagrania, powstaną także promocyjne materiały prasowe, radiowe i telewizyjne z udziałem finalistów konkursu.
Po zakończeniu nagrań zwycięskie wykonania trafią na płytę, która dołączona zostanie jako bezpłatny dodatek do jednego z wydań "Kuriera Lubelskiego". Płyta ponadto będzie emitowana na antenach programów radiowych, a także stanie się materiałem promującym Lublin i jego wybitnie uzdolnioną młodzież. Zwieńczeniem całości przedsięwzięcia będzie koncert z udziałem wszystkich nagrodzonych wykonawców. Czytelnicy "Kuriera Lubelskiego" wypełniając specjalne kupony, będą mogli głosować na wykonawcę, który podczas koncertu finałowego otrzyma nagrodę specjalną "Super Diament". Nad całością projektu czuwać będzie profesjonalny muzyk Mieczysław Jurecki.

 18.04.2012 we Wrocławiu podczas festiwalu Jazz nad Odrą Mietek Jurecki wręczy nagrodę ZAiKS-u dla Indywidualności Jazzowej Festiwalu

 01.05.2012 - Gitarowy Rekord Guinnessa we Wrocławiu

 01.05.2012 - opublikowany zostanie tegoroczny podkład konkursowy festiwalu "Solo Życia"

 05.05.2012 - Liga Rocka - Jelenia Góra - Mietek Jurecki przewodniczący Jury

   

 


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Gałczyńska