Mietek Jurecki solo - 06.06.2009, Nowy Targ, Rynek, godz. 20:00

Drugi koncert solo
© FOTO: Agnieszka Ga³czyńska

~ roz³adunek i próba ~

          

          

          

            

            

            

~ Nowy Targ, Rynek, "Ogródek Steskal" - 06.06.2009 - drugi koncert "Mietek Jurecki solo" ~

          

          

          

          

          

          

            

          

~ W drodze powrotnej - 07.06.2009 - góralska jajecznica w restauracji "Siwy Dym" i przypadkowe spotkanie z zespo³em "Vintage" ~

            

            

        


      <<<


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Ga³czyńska