Mietek Jurecki solo - 21.06.2009, Lublin, dzielnica Ko¶minek, Gimnazjum nr 15, godz. 17:00

Czwarty koncert solo. Gimnazjum nr 15, przy ul. Elektrycznej 51
W zwi±zku z przeprowadzk± Mietka Jureckiego do nowego domu, zosta³ zorganizowany koncert "poæegnanie z dzielnic±".
© FOTO: Agnieszka Ga³czyńska

~ Weekend Artystyczny na Ko¶minku ~

            

          

          

          

          

          

          

          

          

      <<<


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Ga³czyńska