Gazeta Wyborcza - 25.09.2009   (str. 3, 10)
      <<<


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Gałczyńska