SAWP - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych


Stowarzyszenie SAWP jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych
i słowno-muzycznych, która przede wszystkim zajmuje się inkasowaniem, podziałem i wypłacaniem należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy. Każdy nadawca radiowy i telewizyjny, a także inni użytkownicy tj. właściciele pubów, barów, dyskotek, restauracji, sklepów, hoteli itd. są zobowiązani do wypłacania wynagrodzeń artystom z tytułu nadawania czy odtwarzania wykonywanych przez nich utworów.

Nasza organizacja została wyznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do inkasa a następnie podziału opłat od urządzeń i czystych nośników ze sfery audio służących do kopiowania artystycznych wykonań na użytek prywatny.

Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko i wyłącznie do inkasa oraz wypłaty należnych wynagrodzeń. SAWP m.in. na bieżąco monitoruje przygotowywane zmiany w Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz czynnie uczestniczy
w pracach różnego rodzaju komisji i zespołów, mając na celu ochronę praw artystów wykonawców. Współdziałamy również
z innymi polskimi organizacjami w obronie praw Artystów przed silniejszymi ekonomicznie użytkownikami ich praw.

Stowarzyszenie SAWP współpracuje z międzynarodowymi organizacjami chroniącymi prawa artystów wykonawców i uczestniczy na forum międzynarodowym w pracach zmierzających do ułatwienia wymiany wynagrodzeń należnych artystom wykonawcom.

Dla nas najważniejsi są Artyści. To o ich interesy dbamy i walczymy. Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy istotne dla naszych członków.

Stowarzyszenie SAWP uczestniczy również w ściganiu przestępstw oraz w postępowaniach karnych przeciwko osobom naruszającym prawa do artystycznych wykonań. Są to sprawy dotyczące odtwarzania artystycznych wykonań utworów muzycznych bez podpisania stosownej umowy oraz bez uiszczania stosownych wynagrodzeń, jak również dotyczące kopiowania, rozpowszechniania lub sprzedaży nielegalnie zwielokrotnionych plików muzycznych.
Specyfikę działania naszego Stowarzyszenia charakteryzuje wiele dodatkowych zalet takich jak:
  • dostępność wykazów nadawanych utworów z udziałem zainteresowanego artysty wykonawcy,
  • profesjonalna i kulturalna obsługa przez pracowników biura,
  • dostęp do pełnej i rzetelnej informacji na temat działania organizacji zbiorowego zarządzania,
  • zaangażowanie pracowników biura i praktyczna pomoc w zgłaszaniu repertuaru,
  • bieżący dostęp do informacji na temat naliczonych tantiem.
Stowarzyszenie SAWP było fundatorem wielu nagród: dla laureatów I nagrody w konkursach IV, V i VI edycji Festiwalu "Solo Życia", a także dla laureata I nagrody na XII Festiwalu Muzycznym im. Ryśka Riedla, oraz nagród Grand Prix na XIX Międzynarodowym Festiwalu Polskiej Piosenki ZAKR "Malwy 2010" i XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce".

W imieniu członków naszej organizacji występujemy z sukcesem z wnioskami o nagrody jubileuszowe do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczenia państwowe.

Do tej pory zaufało nam blisko 1.700 znakomitych Artystów  (co jest najlepszą rekomendacją, biorąc pod uwagę stworzenie Stowarzyszenia całkowicie od podstaw).

Skontaktuj się z nami:
biuro@sawp.pl
ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa
tel. (22) 624-71-27

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.sawp.pl, a także www.myspace.com/sawppl

      <<<


© Mietek Jurecki 2007
by Agnieszka Gałczyńska