> > >      A K T U A L N O Ś C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T

 > > >  14.01.2008 - Lublin - pub "Komitet" - spotkanie Zarządu dot. spraw organizacyjnych Stowarzyszenia
 > > >  07.01.2008 - Lublin - 2 puby - spotkanie Zarządu w sprawie koncertu inauguracyjnego Stowarzyszenia
 > > >  10.12.2007 - Lublin - New Abra - zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed rejestracją Stowarzyszenia
 > > >  26.11.2007 - Lublin - Radio Lublin (Studio im. Stepka) - zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Solo Życia"

 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"