> > >      A K T U A L N O Ś C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T

 Dokumentacja

WPIS: 08.02.2008


Zarząd Stowarzyszenia "Solo Życia" przygotowuje dokumentację urzędową potrzebną do realizacji tegorocznych zadań. Priorytetem jest oczywiście festiwal "Solo Życia".

 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"