> > >      A K T U A L N O Ś C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T

{ ARTYKUŁY PRASOWE, SCREENSHOTS, DOKUMENTY, MP3, VIDEO, itp. }

 > > >  Deklaracja członkowska - dokument Word
 > > >  28.12.2007 - dokument - Zaświadczenie o dokonaniu wpisu - rejestracja Stowarzyszenia "Solo Życia"
 > > >  26.11.2007 - dokument - Przemówienie inauguracyjne Mietka Jureckiego, wygłoszone na zebraniu
założycielskim Stowarzyszenia "Solo Życia" (w Radiu Lublin - w Studiu im. Stepka)
 > > >  26.11.2007 - www.radio.lublin.pl - Informacje o zebraniu założycielskim Stowarzyszenia "Solo Życia"
(screenshots + mp3)

 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"