> > >      A K T U A L N O � C I
> > >      O   S T O W A R Z Y S Z E N I U
> > >      S T A T U T
> > >      A R C H I W U M
> > >      G A L E R I A
> > >      M E D I A
> > >      K O N T A K T

Podczas zebrania członków Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej
Muzycznie Solo Życia 4 lipca 2018 r podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 28.12.2007r.

W związku z powyższym jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia którzy pomagali w realizacji trzynastu edycji festiwalu
Solo Życia, sześciu edycji Diamentów Lublina i szeregu innych działań. To dzięki Wam wielu wspaniałych młodych muzyków zaistniało w świadomości
słuchaczy i znalazło miejsce w profesjonalnej branży muzycznej a publiczność festiwalowa mogła podziwiać nieprawdopodobne możliwości i umiejętności
gwiazd polskiej muzyki. Z A R Z Ą D 

Mieczysław JureckiGrzegorz KabasaWojciech Wytr��ek
prezesv-ce prezesv-ce prezes


 K O M I S J A    R E W I Z Y J N A 

Agnieszka Ma�yskaKrzysztof KwiatkowskiArtur Borkowski


 by Agnieszka Gałczyńska 2008  ©  Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie "Solo Życia"