10.02.2014, Chorzów – UNIVERSE

Koncert zespołu „Universe” poświęcony pamięci Mirka Breguły – współzałożyciela i byłego lidera zespołu, w dniu jego 50. urodzin.
Gośćmi specjalnymi byli: Robert Chojnacki, Ryszard Sygitowicz i Mietek Jurecki

© FOTO: Kasia