Billboardy i plakaty informujące o festiwalu Solo Życia 2014

© FOTO: Wojtek Wytrążek