„SOLO ŻYCIA 2014” – 10. edycja, Lublin, 29-30.08.2014, Ogród Saski

© FOTO: Agnieszka Gałczyńska

SOLO ŻYCIA  –  10.  EDYCJA
DZIEŃ 1
29.08.2014 r.

 

SOLO ŻYCIA  –  10.  EDYCJA
DZIEŃ 2
30.08.2014 r.